ເວັບໄຊທາງການ

23/01/2024 ~ 23/01/2024

ສະພາແຫ່ງຊາດ

ອົງການໄອຍາການສູງສຸດ

ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ

ລັດຖະບານ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ກະຊວງພາຍໃນ

ກະຊວງຍຸດຕິທຳ

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ

ກະຊວງການເງິນ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ຂ່າວສານປະເທດລາວ

ສະຖາບັນທະນາຄານ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

ໜັງສືພິມກອງທັບ

ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ

ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ

ໜັງສືພິມວຽງຈັນໃໝ່

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ

ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ

 

 

 

ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ
ແຈ້ງການສືບຕໍ່ຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ທົ່ວແຂວງຈຳປາສັກ
ວິດີໂອແນະນຳການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ
ສະຖິຕິ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ