ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກພາກລັດ Trueconf


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
ການຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກຂອງລັດຖະບານ
ການນຳໃຊ້ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກຜ່ານໂທລະສັບ
ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ລະບົບ Trueconf
ສ້າງຫ້ອງປະຊຸມ
ຕັ້ງຄ່າລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ
ຕັ້ງຄ່າເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄປໃນຄອມພິວເຕີ
ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

 

ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ
ແຈ້ງການສືບຕໍ່ຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ທົ່ວແຂວງຈຳປາສັກ
ວິດີໂອແນະນຳການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ
ສະຖິຕິ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ