ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກພາກລັດ Trueconf


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
ການຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກຂອງລັດຖະບານ
ການນຳໃຊ້ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກຜ່ານໂທລະສັບ
ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ລະບົບ Trueconf
ສ້າງຫ້ອງປະຊຸມ
ຕັ້ງຄ່າລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ
ຕັ້ງຄ່າເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄປໃນຄອມພິວເຕີ
ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ ແມ່ນລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກລະຫວ່າງ ອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ ຫຼື ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນດ້ວຍກັນ ໂດຍຜ່ານເຄືອຂ່າຍພາກລັດ ຫຼື ອິນເຕີເັນດ ເຊີ່ງສະແດງຜົນອອກຜ່ານລະບົບພາບ ແລະ ສຽງ, ຄອມພິວເຕີ ຫຼື ໂທລະສັບມືຖື ຊຶ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມນໍາໃຊ້ໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ທຸກສະຖານທີ່ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງເດີນທາງມາຫາກັນ, ລະບົບດັ່ງກ່າວນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສູນກາງຈັດກອງປະຊຸມນໍາບັນດາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ລະຫວ່າງແຂວງດ້ວຍກັນ ເພື່ອຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ປະຫຍັດ.

ຄິກລິ້ງນີ້ເຂົ້ານຳໃຊ້ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກພາກລັດ

 

ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ
ແຈ້ງການສືບຕໍ່ຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ທົ່ວແຂວງຈຳປາສັກ
ວິດີໂອແນະນຳການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ
ສະຖິຕິ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ